תמונת כותרת
דף הבית על תימני כנרת המתיישבים התנהגות פוליטית בישראל הכינרתים ברחובות דור ההמשך וההנצחה פרסומים תמונות

תמונות מחיי התימנים בכנרת

    הועד להנצחת תימני כנרת  |   navushik@gmail.com