תמונת כותרת
דף הבית על תימני כנרת המתיישבים התנהגות פוליטית בישראל הכינרתים ברחובות דור ההמשך וההנצחה פרסומים תמונות

בית הקברות בכנרת

כאן קבורים זקני "תימני כנרת" וילדיהם שמתו מהמחלות שפקדו אותם, פליטי מושבות יהודה שגורשו לגליל במלחמת העולם הראשונה, וכמובן המשוררת רחל, ברל כצנלסו.
לאחר מכן הובאו לכאן עצמותיהם של כמה מהוגיה ומנהיגיה של תנועת העבודה והמקום היה למעין פנתיאון שלה.

בחלקת התימנים בבית הקברות בכנרת קבורים:
ממשפחת צאירי:
זכריה, רבקה, סעדיה, שולמית, נתן,סעידה-לאה, שלמה, יעל , שושנה , נתן ,ישראל, רחל, יוסף, סעידה, יפת, ישעיה, ימימה, הדסה
ממשפחת מרגלית:
יהודה, שולמית, רחל, ברוך , פנינה, זכריה, שמואל, ישראל
ממשפחת מנצור:
חיים, שמעה, סלמה, תינוק ללא שם
מעודד יפת
    הועד להנצחת תימני כנרת  |   navushik@gmail.com