תמונת כותרת
דף הבית על תימני כנרת המתיישבים התנהגות פוליטית בישראל הכינרתים ברחובות דור ההמשך וההנצחה פרסומים תמונות

משפחות התימנים שהתיישבו בכנרת


    הועד להנצחת תימני כנרת  |   navushik@gmail.com