מאה שנה לעליית תימני כנרת
סיפורם של תימני כנרת שמות המתיישבים תמונות הכנרתיים ברחובות התנהגות פוליטית בישראל, סיפורם של "תימני כנרת"   דור ההמשך וההנצחה
 
 
שם האב שם פרטי שם משפחה מס מלווה
ישראל זכריה צאירי 1 10
זכריה רבקה צאירי 2 12
זכריה סעדיה צאירי 3 13
אברהם שולמית צאירי 4 11
יפת נתן צעירי 5 20
יששכר סעידה-לאה צאירי 6 21
דוד שלמה צאירי 7 04
דוד יעל צאירי 8 57
דוד שושנה צאירי 9 58
דוד יהודה מרגלית 10 65
דוד שולמית מרגלית 11 64
דוד רחל מרגלית 12 63
יהודה ברוך מרגלית 13 46
נתן נתן צאירי 14 24
אברהם ישראל צאירי 15 31
אברהם רחל צאירי 16 32
ישראל יוסף צאירי 17 07
רצון סעידה צאירי 18 08
מנצור חיים מנצור 19 33
יפת שמעה מנצור 20 34
חיים סלמה מנצור 21 36
משה ללא שם מנצור 22 53
  יפת מעודד 23 38
יוסף יפת צאירי 24 43
יוסף ישעיה צאירי 25 44
יפת ימימה צאירי 26 45
זכריה הדסה צאירי 27 59
יהודה פנינה מרגלית 28 48
ישראל זכריה מרגלית 29 67
דוד שמואל מרגלית 30 61
דוד ישראל מרגלית 31 62
       

 

 

 

הסיפור של תימני כנרת המתיישבים |    תמונות  |  התנהגות פוליטית בישראל  |  ההנצחה  |  צור קשר   | דף ראשי