מאה שנה לעליית תימני כנרת
סיפורם של תימני כנרת שמות המתיישבים תמונות הכנרתיים ברחובות התנהגות פוליטית בישראל, סיפורם של "תימני כנרת"   דור ההמשך וההנצחה
 
עלו מתימן והתיישבו בכנרת   ב - 1912 נולדו בכנרת בכנרת נקברו באוהלו פונו לרחובות

 
 
צאירי נתן  בן נתן 24

 צאירי דוד  בן ישראל

1
צאירי דוד  בן נתן 25

 צאירי סעידה  בת אברהם

2
צאירי חממה 26 צאירי מרגלית דוד בן דוד 3
צאירי -נדאף סעידה בת דוד וחממה 27 צאירי שלמה בן דוד 4
צאירי חנה בת אברהם 28 מרגלית יוסף  בן דוד 5
צאירי מרגלית אברהם בן דוד 29 מרגלית לאה בת שלום 6
צאירי מרגלית רבקה בת סעדיה 30 צאירי יוסף בן ישראל 7
צאירי ישראל  בן אברהם 31 צאירי סעידה בת רצון 8
צאירי רחל  בת אברהם 32 צאירי מרגלית ישראל  בן יוסף 9
מנצור חיים בן מנצור 33 צאירי זכריה בן ישראל 10
מנצור שמעה בת יפת 34 צאירי שולמית בת אברהם 11
מנצור משה בן חיים 35 צאירי שולמית בת אברהם 12
מנצור סלמה בת חיים 36 צאירי סעדיה בן זכריה 13
מרגלית שרה זוהרה בת נתן 37 צאירי מרגלית רבקה לאה בת זכריה 14
מעודד יפת 38 צאירי מנצור אסתר בת זכריה 15
מעודה מרים בת מעודד 39 צאירי נחמה בת זכריה 16
נדאף שלום סאלם בן יחיא 40 צאירי מרגלית יהודה בן דוד 17
נדאף מלכה בת שלום 41 צאירי מרגלית אילה רחל גאזל בת יפת 18
נדאף שרה בת שלום 42 צאירי מרגלית מרים בת יהודה 19
צעירי יפת בן יוסף 43 צאירי נתן  בן יפת 20
צאירי ישעיהו בן יוסף 44 צאירי סעידה לאה בת יששכר 21
צאירי ימימה בת יפת 45 צאירי סעדיה בן נתן 22
    צאירי רחל  בת נתן 23
 

 

 

 

הסיפור של תימני כנרת המתיישבים |    תמונות  |  התנהגות פוליטית בישראל  |  ההנצחה  |  צור קשר   | דף ראשי