עשר המשפחות שנעקרו לרחובות

סיפורו של יוסף מרגלית
על הקליטה הקשה ברחובות

החיים ברחובות

 

       

 

 

1

הרב דוד בן ישראל מרגלית - צאירי)

סעידה - אשתו

 

2

דוד בן דוד מרגלית,
זוהרה
-שרה אשתו ומרים בתו

3

יוסף בן דוד מרגלית,

לאה – אשתו
ואהובה - בתו

4

ישראל בן יוסף מרגלית,
רבקה
– אשתו,  שושנה – בתו,
בת-שבע
– בתו
ונתנאל - בנו

5
סאלם בן יחיא נדאף
,
חממה - חמותו, סעידה – אשתו,
מלכה
– בתו, שרה - בתו


6

דוד בן נתן צאירי וחנה - אשתו

7

יהודה בן דוד מרגלית,
גאזל-אילה-רחל
– אשתו,
חזקיה
– בנו  ושולמית - בתו

8

סעדיה בן נתן וסעידה צעירי

רחל - אחותו עברה לפ"ת

9

משה בן חיים מנצור, אסתר - אשתו

מלכה- בתו, ידידה - בתו
והדסה
- בתו

 

 

10

אברהם בן דוד מרגלית, רבקה – אשתו, ציפורה – בתו, רות – בתו,
אביגיל - בתו

נחמה בת זכריה עברה לפ"ת

 

מרים בת יהודה - עברה לפ"ת

מרים בת מעודד - עברה