width="900"
מאה שנה לעליית תימני כנרת
סיפורם של תימני כנרת שמות המתיישבים תמונות הכנרתיים ברחובות התנהגות פוליטית בישראל, סיפורם של "תימני כנרת"   דור ההמשך וההנצחה

 

      החיים ברחובות       הועד להנצחת תימני כנרת      המאבק על השלט


 

 

 

הסיפור של תימני כנרת המתיישבים |    תמונות  |  התנהגות פוליטית בישראל  |  ההנצחה  |  צור קשר   | דף ראשי