width="900"

מאה שנה לעליית תימני כנרת
סיפורם של תימני כנרת שמות המתיישבים תמונות הכנרתיים ברחובות התנהגות פוליטית בישראל, סיפורם של "תימני כנרת"   דור ההמשך וההנצחה

 

תימני כנרת, דור ההמשך וההנצחה
 

הועד להנצחת תימני כנרת -

בנצי מנצור בנם של אסתר ומשה מנצור

דדי מרגלית בנם של יוסף ולאה מרגלית

 

סיפורו של שלט - המאבק נגד הסרת השלט בבית המוטור
מתוך ספרו של פרופ' יהודה ניני "ההיית או חלמתי חלום"

 

בני הדור השני והשלישי כותבים:

 

הכנס הכנס השתי בכנרת:

אינטרנט:

עבודות אקדמאיות:

ספרים /טלויזיה/תיאטרון:

  • "ההיית או חלמתי חלום" ספרו של פרופ' יהודה ניני

  • הצגת התיאטרון "כנרת שלי"

  • סרט הטלויזיה "דקל שפל צמרת"

עתונות:

 

 

הסיפור של תימני כנרת המתיישבים |    תמונות  |  התנהגות פוליטית בישראל  |  ההנצחה  |  צור קשר   | דף ראשי